Wijkraad Gennep-Zuid

Huiskamerproject in buurthuis Van Ons

In Gennep-Zuid investeren we in het samenbrengen van buurtbewoners. De verschillende activiteiten zoals: de Burendag, de jaarlijkse terugkerende spooktocht en de Foute Bingo voor Vrouwen, zijn voorbeelden van activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen bezig zijn.

 

Om het ontmoeten en samen bezig zijn structureel mogelijk te maken is de Wijkraad gestart met het realiseren van een huiskamer in Gennep-Zuid.
De huiskamer in Gennep-Zuid is een plek in de wijk waar buurtbewoners naartoe kunnen om elkaar te ontmoeten en om samen activiteiten te ondernemen. Zo kunnen zij (blijven) deelnemen aan het vertrouwde leven in de wijk. 

Bovendien biedt een centrale ontmoetingsplek alle ruimte voor het ontstaan van nieuwe initiatieven.

 

Wilt u meer informatie ontvangen over de huiskamer van Gennep-Zuid of wilt u misschien wel vrijwilliger worden?

Stuur dan een mail naar: huiskamer@wijkraadgennep-zuid.nl

 

 

 

Stichting Wijkraad Gennep-Zuid   |  Email: info@wijkraadgennep-zuid.nl